Pris för att anlita en flyttfirma

Om du överväger att anlita en flyttfirma är priset självklart högst relevant. Du vill först och främst veta vad du betalar för men även se till att priset du betalar är rimligt. Det är många faktorer som påverkar priset för en flyttfirma, exempelvis om du betalar ett fast pris ett på en löpande räkning.

Löpande eller fast pris

Flyttfirmor brukar oftast fakturera ett timpris för sina tjänster. Alla timmar räknas ihop allt eftersom och blir till ett slutpris du betalar efter slutfört arbete. Vad timpriset ligger på beror till stor del på flyttfirman i fråga, vilken bil som används, hur omständigheterna för flytten ser ut och när du flyttar. Alternativet till ett löpande timpris är fast pris. I sådana fall kommer du och flyttfirman överens om ett fast pris i förhand, oberoende på hur lång tid flytten tar. I vissa fall kan det bli dyrare att betala ett fast pris, eftersom flyttfirman tar lite extra för oförutsägbara händelser. Det kan dock vara tryggt att ha ett fast pris då du vet i förväg hur mycket allt kommer kosta.
Faktorer som påverkar priset för Stockholmsflyttfirma
Förutom huruvida du väljer fast pris eller timpris kan påverka priset du betalar, finns det även många andra faktorer som påverkar vad priset landat på.

När tidsmässigt du bokar flyttfirman kan påverka hur mycket vad priset landar på. Delvis kan du genom att vara ute i god tid få chansen att jämföra olika flyttfirmor och hitta den mest prisvärda, och delvis kan du ofta få bättre pris genom att boka i god tid.

Var du bor påverkar även priset för en flyttfirma. I storstäderna är priserna lite högre, men utbudet är också bredare.
Om du väljer att anlita vitt eller inte. Vitt är alltid att föredra och bör vara en självklarhet. Du kan säkerligen komma undan billigare genom att anlita svart men då får du inte skyddet som det innebär att anlita en legitim flyttfirma.

Hur lång du ska flytta och när du ska flytta påverkar även priset du betalar för flytthjälp. Om du har stora, otympliga möbler kan det innebära extra kostnader när du anlitar en flyttfirma. Ett piano kräver exempelvis speciell utrustning och rejält med arbetskraft för att kunna lyftas och transporteras säkert.